Bezbednost lekova

Fokusirani na bezbednost proizvoda

Allergan sa velikom pažnjom sprovodi opsežnu kontrolu bezbednosti i evaluaciju kroz sve faze životnog veka svojih proizvoda.

Takođe smo posvećeni sigurnoj i efikasnoj upotrebi svojih proizvoda, pružajući uvid u njihove rizike i prednosti.

Ukoliko želite da prijavite neželjenu reakciju na lek ili medicinsko sredstvo, kontaktirajte:

Allergan d.o.o. Beograd

T: +381 11 4040 955
M: +381 63 363 246
E-mail: safety.serbia@allergan.com