Bezbednost lekova

Fokusirani na bezbednost proizvoda

Allergan sa velikom pažnjom sprovodi opsežnu kontrolu bezbednosti i evaluaciju kroz sve faze životnog veka svojih proizvoda.

Takođe smo posvećeni sigurnoj i efikasnoj upotrebi svojih proizvoda, pružajući uvid u njihove rizike i prednosti.

Ukoliko želite da prijavite neželjenu reakciju na lek ili medicinsko sredstvo, kontaktirajte:

AbbVie Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115E, sprat 6,
11070 Beograd – Novi Beograd

Telefon: +381 11 4412 300

E-mail: safety.serbia@allergan.com