Privatnost

Privatnost


 

Ova politika stupa na snagu 15. juna 2015. godine.

Allergan Izjava o privatnosti

Allergan plc i njegova globalno povezana lica (u daljem tekstu: „Allergan“) prikupljaju lične informacije kako bi Vam pružili uslugu i komunicirali sa Vama. Ova Izjava o privatnosti objašnjava kako Allergan koristi i otkriva Vaše lične informacije i odgovara na konkretna pitanja koja imate u vezi sa privatnošću i sigurnošću. Ako imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte nas na IR-PRIVACY@allergan.com

Ova Izjava o privatnosti primenjuje se uglavnom za rad američkih i kanadskih veb sajtova i drugih aplikacija koje pružaju direktni link ka ovoj izjavi kada kliknete na stavku „privatnost“ u podnožju veb sajta. Globalno povezana lica Allergan-a mogu imati dodatne izjave o privatnosti koje su posebno prilagođene zakonima u tim zemljama. Te izjave o privatnosti su dostupne kada kliknete na stavku „privatnost“ u podnožju sajtova naših povezanih lica.

1.   Sigurne luke EU-SAD i Švajcarske-SAD

Za lične informacije koje Allergan prima od pojedinaca u Evropskom ekonomskom prostoru i/ili Švajcarskoj, Allergan i njegova povezana lica su se samo-sertifikovali za Program sigurne luke Sjedinjene Američke Države-Evropska unija i Program sigurne luke Sjedinjene Američke Države-Švajcarska, kako je navedeno od strane Ministarstva trgovina SAD-a, respektivno. U skladu sa ovim sertifikacijama, Allergan se obavezao da će rukovati takvim ličnim informacijama iz Evropske unije i Švajcarske u skladu sa Principima sigurne luke. Za više informacija o sigurnoj luci i Principima sigurne luke, ili za pristup Allergan-ovoj sertifikacionoj izjavi, posetite http://www.export.gov/safeharbor/ i potražite „Allergan“. Međunarodni centar za rešavanje sporova (ICDR) deluje kao posrednik u rešavanju sporova, kako to zahtevaju Programi sigurne luke. Ako imate pritužbu u vezi sa Allergan-ovim poštovanjem sigurne luke, možete kontaktirati Allergan direktno kako je navedeno dole, ili kontaktirajte ICDR na https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase.

2.   Vrste Ličnih informacija

Ova Izjava o privatnosti objašnjava našu praksu u pogledu „Ličnih informacija“. Lične informacije su sve informacije koje se mogu koristiti za Vašu identifikaciju, lociranje ili kontakt. Takođe uključuje i druge informacije koje mogu biti povezane sa takvim Ličnim informacijama. Primeri vrsta Ličnih informacija:

 • Kontakt informacije koje nam omogućavaju da komuniciramo sa Vama, kao što su Vaše ime, adresa e-pošte, poštanska adresa, ili telefonski brojevi. 
 • Informacije o odnosima koje nam pomažu da razumemo Vaše interese, uključujući informacije o proizvodima, tretmanima i zdravstvenim uslovima koji su od interesa za Vas. 
 • Transakcione informacije o načinu Vaše interakcije sa Allergan-om, uključujući kupovinu, upite i informacije o tome kako koristite veb sajtove i aplikacije kompanije Allergan. 
 • Informacije o finansijskom računu, kao što je broj kreditne kartice ili broj socijalnog osiguranja, po potrebi za obradu plaćanja i pružanje usluga nadoknade.  
 • Informacije o geografskoj lokaciji, koje nam može preneti Vaš pametni telefon ili drugi uređaji koji su svesni lokacije. 
 • Informacije o kandidatu za posao za obradu Vaše prijave za posao, kao što su Vaše kontakt informacije, rezime, prethodno radno iskustvo, obrazovanje, prepis ocena, informacije o vozačkoj dozvoli, broj socijalnog osiguranja ili nacionalni identifikacijski broj i informacije koje se odnose na reference. 

3.   Kako Allergan prikuplja Lične informacije

U mnogim slučajevima prikupljamo Lične informacije direktno od Vas. Mi ćemo Vas zamoliti za Lične informacije prilikom Vaše interakcije sa nama, kao što je registracija na našim veb sajtovima, korišćenje bilo koje interaktivne funkcije ili aplikacija, prijava za prijem biltena ili popusta, ili nakon direktne kupovine ili prijave za zaposlenje. Možemo da prikupimo dodatne informacije od posrednika u pružanju podataka koji unapređuju naše datoteke ili na sajtovima društvenih medija kao što je Facebook, ako lajkujete naše stranice ili se pridružite našim zajednicama. 

Ako imate interakciju sa nama na mreži, koristimo kolačiće i druge tehnološke alate za prikupljanje informacija o Vašem računaru i o Vašoj upotrebi našeg veb sajta i aplikacija. Te informacije tretiramo kao Lične informacije samo kada su povezane sa Vašim kontakt informacijama. Više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama potražite u odeljku Kolačići i druge tehnologije za prikupljanje podataka u nastavku. 

4.   Kako Allergan koristi Lične informacije

Allergan može koristiti Vaše Lične informacije u svoje poslovne svrhe, kao na primer:

 • Da odgovorimo na Vaše zahteve za informacijama, proizvodima, uslugama, uključujući upravljanje Vašim online nalozima kod nas i pružanje garancije za određene proizvode; 
 • Da Vam pružimo opšte zdravstvene informacije (kao što su informacije o određenim zdravstvenim stanjima), kao i informacije o našim proizvodima i uslugama; 
 • Da Vam obezbedimo marketinška saopštenja i ponude za proizvode i usluge; 
 • Za upravljanje promotivnim programima, kao što su programi za nagradne igre, nagrade i popuste; 
 • Da bi se utvrdilo da li ste kvalifikovani za određene proizvode, usluge ili programe; 
 • Ako imate poslovne ili profesionalne odnose sa Allergan-om, da razvijemo naš poslovni odnos sa Vama; 
 • Ako se prijavite za posao preko našeg centra za karijeru, da Vas razmotrimo za zaposlenje; 
 • Za naše istraživačke i razvojne napore; 
 • Da anonimizujemo podatke tako da više nisu Lične informacije 
 • Za bezbednost proizvoda, kao što je izveštavanje o neželjenim događajima ili za dostavu informacija o bezbednosti proizvoda; i 
 • Za ostale poslovne svrhe u svakodnevnom životu, kao što su obrada plaćanja i upravljanje finansijskim računima, razvoj proizvoda, upravljanje ugovorom, administriranje veb sajta, ispunjavanje narudžbi, analitika, sprečavanje prevara, korporativno upravljanje, izveštavanje i pravna usklađenost. 

5.   Zašto Allergan otkriva Lične informacije

Allergan ne prodaje, deli ili na drugi način distribuira Vaše Lične informacije sa trećim licima u svrhu marketinga. Allergan deli Vaše Lične informacije samo u skladu sa obavezama prema Zakonu o prenosivosti zdravstvenog osiguranja i odgovornosti iz 1996. godine (“HIPAA”) i drugim važećim zakonima. Na primer, mi ćemo deliti Vaše Lične informacije na sledeći način: 

 • Mi možemo deliti Vaše Lične informacije uz Vašu saglasnost ili kako Vi odredite. Na primer, mi možemo deliti informacije sa Vašim lekarom kao deo programa u kojima se slažete da učestvujete.
 • Vaše Lične informacije možemo podeliti sa našim povezanim licima i partnerima za ko-promociju proizvoda, koji mogu koristiti Vaše Lične informacije samo za svrhe navedene u ovde.
 • Vaše lične informacije možemo podeliti sa našim pružaocima usluga, koji su obavezani zakonom ili ugovorom da zaštite Vaše Lične informacije i koriste Vaše Lične informacije samo u skladu sa našim uputstvima. Na primer, mi možemo deliti Vaše Lične informacije sa dobavljačima koji pružaju usluge obrade podataka ili usluge ispunjavanja narudžbi za nas.
 • Takođe možemo otkriti Lične informacije kada je to potrebno da bi se uticalo na prodaju ili prenos poslovnih sredstava, za istragu pravnih pitanja, ostvarivanje naših prava, zaštitu naše imovine ili zaštitu prava, imovine ili sigurnosti drugih, ili ako je potrebno podržati spoljnu reviziju, usklađenost i funkcije korporativnog upravljanja.
 • Takođe možemo otkriti Lične informacije kada se zatraže po zakonskom postupku ili na drugi način propisano zakonom, kao što je odgovor na sudski nalog, uključujući agencije za sprovođenje zakona i sudove u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama u kojima poslujemo. 
 • Imajte na umu da možemo takođe otkriti i informacije o Vama koje nisu lično identifikujuće. Na primer, možemo objaviti izveštaje koji sadrže zbirne i statističke podatke o našim kupcima. Ovi izveštaji ne sadrže nikakve informacije koje bi omogućile primaocu da kontaktira, pronađe ili identifikuje Vas.

6.   Obelodanjivanje narednom vlasniku ili operateru

Ukoliko se svi ili deo Allergan-a prodaju ili spoje u drugi entitet, informacije koje imamo o Vama mogu se preneti na treće lice kao deo te transakcije. Pokušaćemo da osiguramo da nikakve lično identifikujuće informacije koje se prenose ne budu korišćene ili deljene na način koji nije u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti bez Vaše saglasnosti. Međutim, u slučaju prodaje ili spajanja, Vaša dalja upotreba ovog sajta označava Vašu saglasnost da budete obavezani izjavom o privatnosti i drugim važećim uslovima narednog vlasnika ili operatera.

7.   Pristanak na obradu u Sjedinjenim Državama i drugde

Ovas sajt je u vlasništvu i upravljan od strane Allergan-a u Sjedinjenim Državama, ali informacije koje pružate će biti dostupne našim povezanim licima, prodavcima i dobavljačima u drugim zemljama. Štaviše, ako posećujete ovaj sajt iz druge zemlje, osim Sjedinjenih Država, Vaša komunikacija sa nama će nužno dovesti do prenosa informacija preko međunarodnih granica. Nivo pravne zaštite ličnih informacija nije isti u svim zemljama. Međutim, mi ćemo preduzeti mere bezbednosti opisane u ovoj Izjavi o privatnosti u nastojanju da osiguramo bezbednost Vaših informacija. Koristeći ovaj veb sajt, slažete se sa prikupljanjem, čuvanjem i obradom Vaših informacija u Sjedinjenim Državama i bilo kojoj zemlji u koju možemo preneti Vaše informacije u toku našeg poslovanja.

8.  Kolačići i druge tehnologije za prikupljanje podataka 

Kada posetite naš veb sajt ili koristite naše mobilne aplikacije, mi prikupljamo određene informacije automatskim sredstvima, koristeći tehnologije kao što su kolačići, oznake piksela, alatke za analizu pregledača, dnevnici servera i veb pratilice.

Na primer, kada posetite naš veb sajt, stavljamo kolačiće na vaš računar. Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb sajtovi šalju na vaš računar ili na drugi uređaj povezan sa Internetom da jedinstveno identifikuju Vaš pretraživač ili da čuvaju informacije ili postavke u Vašem pregledaču. Kolačići nam dozvoljavaju da Vas prepoznamo kada se vratite. Takođe nam pomažu da pružimo prilagođeno iskustvo i omogućimo otkrivanje određenih vrsta prevara.

Allergan koristi Flash kolačiće (poznate i kao lokalno skladišteni objekti), Microsoft Silverlight i slične tehnologije kako bi personalizovao i poboljšao Vaše online iskustvo u skladu sa standardima Inicijative za mrežno oglašavanje. Adobe Flash Player je aplikacija koja omogućava brz razvoj dinamičkih sadržaja, kao što su video snimci i animacije. Flash kolačići (i slične aplikacije) koriste tehnologiju za pamćenje postavki, preferenci i upotreba slično kao kolačići pretraživača, ali se njima upravlja različitim interfejsom od onog koji Vam pruža veb pregledač. Da biste upravljali Flash kolačićima, pogledajte Adobe-ov veb sajt http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html ili posetite www.adobe.com. Da biste upravljali Silverlight kolačićima, pogledajte Microsoft-ovu izjavu o privatnosti na http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/privacy.aspx ili posetitewww.microsoft.com

Oznake piksela i veb pratilice su sitne grafičke slike postavljene na veb stranice ili u našim e-porukama koje nam omogućavaju da utvrdimo da li ste izvršili određenu akciju. Kada pristupite ovim stranicama ili otvorite ili kliknete na e-poruku, oznake piksela i veb pratilice generišu obaveštenje o toj akciji. Ovi alati omogućavaju nam da izmerimo odgovor na naša saopštenja i poboljšamo naše veb stranice i promocije.

Mi prikupljamo mnogo različitih vrsta informacija putem kolačića i drugih tehnologija. Na primer, možemo prikupljati informacije o uređaju koji koristite za pristup našem veb sajtu, tipu operativnog sistema, tipu pretraživača, domenu i drugim sistemskim postavkama, kao i jeziku koji sistem koristi i o zemlji i vremenskoj zoni u kojoj se Vaš uređaj nalazi. Naši dnevnici servera takođe beleže IP adresu uređaja koji koristite za povezivanje na Internet. IP adresa je jedinstveni identifikator koji uređaji koriste za identifikaciju i komuniciranje jedni sa drugima na Internetu. Takođe možemo prikupljati informacije o veb sajtu koji ste posetili pre nego što ste došli u Allergan i o veb sajtu koji posetite nakon što napustite naš veb sajt.

U mnogim slučajevima informacije koje sakupljamo koristeći kolačiće i druge alatke koriste se samo na neidentifikujući način, bez ikakvog upućivanja na Lične informacije. Na primer, mi koristimo informacije koje sakupljamo o svim korisnicima veb sajta kako bismo optimizirali naše veb sajtove i razumeli obrasce saobraćaja na veb sajtu.
U nekim slučajevima pomoću Vaših Ličnih informacija povezujemo informacije koje sakupljamo koristeći kolačiće i druge tehnologije. Ova Izjava o privatnosti uređuje kako koristimo sve ove informacije kada ih povezujemo sa vašim Ličnim informacijama.

Allergan ima odnose sa kompanijama za oglašavanje trećih lica za postavljanje oglase na ovom veb sajtu i na drugim veb sajtovima i za vršenje funkcije praćenja i izveštavanja za ovaj veb sajt i druge veb sajtove. Ove kompanije za oglašavanje trećih lica mogu postaviti kolačiće na Vaš računar kada posetite naš veb sajt ili druge veb sajtove kako bi oni mogli prikazati ciljane oglase za Vas. Ove kompanije za oglašavanje trećih lica ne prikupljaju Lične informacije u ovom procesu, a mi im ne damo nikakve Lične informacije kao deo ovog procesa. Međutim, ova Izjava o privatnosti ne obuhvata metode prikupljanja ili korišćenje informacija koje prikupljaju ovi dobavljači. Za više informacija o oglašavanju trećih lica, molimo posetite Inicijativu za mrežno oglašavanje (NAI) na www.networkadvertising.org

9.  Dodaci društvenih medija

Ovaj veb sajt koristi dodatke društvenih medija (npr. Facebook taster „Like“, taster „Share to Twitter“) kako bi Vam omogućio da lako delite informacije sa drugima. Kada posetite naš veb sajt, operater društvenog dodatka može postaviti kolačić na Vaš računar, omogućavajući tom operateru da prepozna pojedince koji su prethodno posetili naš veb sajt. Ako ste prijavljeni na veb sajt društvenih medija (npr. Facebook, Twitter) dok pretražujete naš veb sajt, društveni dodaci omogućavaju veb sajtovima društvenih medija da dele informacije o Vašim aktivnostima na našem veb sajtu sa drugim korisnicima na njihovom veb sajtu. Na primer, Facebook društveni dodaci omogućavaju Facebook-u da prikaže Vaše lajkove i komentare na našim stranicama Vašim prijateljima na Facebook-u. Facebook društveni dodaci takođe omogućavaju da vidite Facebook aktivnost Vašeg prijatelja na našem veb sajtu. Allergan ne kontroliše nikakav sadržaj iz dodataka za društvene mreže. Za više informacija o društvenim dodacima sa drugih veb sajtova društvenih medija trebalo bi da pogledate izjave o privatnosti i deljenju podataka tih sajtova.

10.   Do-Not Track signali i slični mehanizmi

Neki veb pregledači mogu preneti „do-not-track“ signale na veb sajtove sa kojima pregledač komunicira. Veb sajtovi povezani sa ovom Izjavom o privatnosti trenutno ne odgovaraju na ove „do-not-track“ signale.

11.   Tell-A-Friend funkcije

Allergan nudi funkcionalnost „tell-a-friend“ na našim veb sajtovima. Ako odlučite da koristite ovu funkciju, prikupićemo Kontakt informacije za Vašeg prijatelja. Mi ćemo automatski poslati Vašem prijatelju jednokratnu e-poruku sa informacijama koje ste naveli ili kojom pozivate njega ili nju da poseti sajt. Allergan koristi ove informacije jedino za slanje ove jednokratne e-poruke i ne zadržava informacije.

12.   Vaši izbori

Uvek možete ograničiti informacije koje pružate Allergan-u. Možete takođe ograničiti saopštenja koje Vam Allergan šalje sledeći jednostavan proces otkazivanja. Jednostavno sledite uputstva u našim e-porukama da biste otkazali dobijanje budućih marketinških saopštenja.

Možete upravljati podešavanjima kolačića i onemogućiti korišćenje kolačića i drugih tehnologija za prikupljanje podataka podešavanjem postavki Vašeg pretraživača. Svi pretraživači su različiti, pa posetite odeljak za “pomoć” Vašeg pretraživača da biste saznali više o podešavanjima kolačića i drugim postavkama privatnosti koje mogu biti dostupne.

Možete upravljati podešavanjima kolačića i onemogućiti korišćenje kolačića i drugih tehnologija za prikupljanje podataka podešavanjem postavki Vašeg pretraživača. Svi pretraživači su različiti, pa posetite odeljak za “pomoć” Vašeg pretraživača da biste saznali više o podešavanjima kolačića i drugim postavkama privatnosti koje mogu biti dostupne.

Možete odustati od toga da budete ciljani od strane onih kompanija za oglašavanje trećih lica koje su članovi NAI, online nawww.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp

13.   Pristup i ispravka

Allergan poštuje Vaše pravo pristupa i ispravljanja Vaših Ličnih podataka. Možete da ažurirate svoje Lične podatke u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte na IR-PRIVACY@allergan.com, ili direktno prijavljivanjem na Vaš online nalog, ako ga imate. Takođe možete da nam pišete na adresu u odeljku Kako stupiti u kontakt sa nama, ispod. Ako nam pošaljete pismo, molimo Vas da navedete svoje ime, adresu, adresu e-pošte i detaljne informacije o promeni koju želite da napravite. 

14.   Sigurnost informacija

Allergan je implementirao program za sigurnost informacija koji sadrži administrativne, tehničke i fizičke kontrole koje su dizajnirane da razumno štite Vaše Lične podatke od nezakonite upotrebe i neovlašćenog obelodanjivanja.

15.   Politike privatnosti trećih lica

Ova Izjava o privatnosti govori samo o upotrebi i obelodanjivanju informacija od strane Allergan-a. Možemo da obezbedimo linkove ka spoljnim veb sajtovima ili reklamama za treća lica koja imaju sopstvenu politiku privatnosti i sakupljanja podataka, upotrebu i prakse obelodanjivanja. Naši nezavisni trgovci, dobavljači i poslovni partneri imaju svoje izjave o privatnosti takođe. Podstičemo Vas da se upoznate sa izjavama o privatnosti koje pružaju sva treća lica pre nego što im date informacije ili iskoristite ponudu ili promociju.

16.   Privatnost dece

Veb sajt i aplikacije kompanije Allergan nisu namenjene za privlačenje dece, i ne prikupljamo svesno bilo kakve Lične podatke za osobe ispod 13 godina. Ako verujete da Vaše dete koristi naš veb sajt, molimo kontaktirajte nas na IR-PRIVACY@allergan.com tako da možemo istražiti i izbrisati sve neadekvatne informacije. 

17.   Forumi, recenzije proizvoda i drugi javni domeni

Naši veb sajtovi mogu sadržavati forume i druge domene u kojima možete javno objavljivati komentare o proizvodima, komunicirati sa drugima i dostavljati medijski sadržaj. Pre objavljivanja u ovim domenima pažljivo pročitajte naše Uslove korišćenja. Nemate prava privatnosti u javnim objavama. Sve informacije koje postavljate biće dostupne svima koji imaju pristup Internetu, a sve Lične informacije koje uključite u Vaše objavljivanje mogu se pročitati, prikupiti i koristiti od strane drugih. Na primer, ako objavite svoju adresu e-pošte prilikom recenzije proizvoda, možda ćete dobiti neželjene poruke. Molimo Vas da budete oprezni kada objavljujete bilo kakve Lične informacije. 

18.   Promene ove Izjave o privatnosti

Mi ćemo koristiti lične informacije samo na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti u trenutku kada su informacije prikupljene od Vas. Međutim, zadržavamo pravo da promenimo uslove ove Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku tako što objavljujemo revizije na našem sajtu. Ako napravimo bilo kakve materijalne promene u ovoj Izjavi o privatnosti, mi ćemo Vas obavestiti ili postaviti istaknuto obaveštenje na našem veb sajtu. Ako smo u bilo kom trenutku odlučili da koristimo lično identifikujuće podatke na način drugačiji od onog koji je naveden u trenutku prikupljanja, dobićete izbor da omogućite ili onemogućite dodatne upotrebe ili obelodanjivanja Vaših lično identifikujućih podataka, osim onih koji su navedeni u ovoj Izjavi o privatnosti u trenutku prikupljanja Vaših podataka.

Svi delovi ove politike su nevažeći u meri u kojoj ih zabranjuje važeći zakon.

19.   Kako da stupite u kontakt sa nama 

Molimo da nas kontaktirate ako imate pitanja ili komentare o našim praksama zaštite privatnosti, Vašim izborima privatnosti ili ovoj Izjavi o privatnosti. Uvek nas možete kontaktirati online na IR-PRIVACY@allergan.com. Možete nas kontaktirati poštom na dole navedenoj adresi. Ako nam pošaljete pismo, molimo navedite svoje ime, adresu, adresu e-pošte i informacije o saopštenjima koja ne želite da primate. 

Allergan, Inc.
Attention: Privacy Office
2525 Dupont Drive
Irvine, CA 92612 USA

Kandidati za posao

Ako ste se prijavili za posao u Allergan-u, Lične informacije dostavljene sa Vašom prijavom za posao će se koristiti za obradu i razmatranje Vaše prijave za posao. Allergan neće prodati informacije sa Vaše prijave nezakonitim trećim licima u svrhu marketinga. Informacije o Vašim prijavama možemo deliti sa regruterima, konsultantima, advokatima, pozadinskim službama i našim povezanim licima. Informacije o Vašoj prijavi se takođe mogu koristiti za određene regulatorne, usaglašene i zakonske svrhe, u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

U meri u kojoj Lične informacije koje ste naveli sadrže detalje Vašeg: rasnog ili etničkog porekla; politička mišljenja ili uverenja; verska uverenja; članstvo u sindikatu ili političkoj partiji; fizičko ili mentalno zdravstveno stanje; seksualni život; izvršenje (ili navodno izvršenje) prekršaja ili srodnog postupka; evaluacije posla ili evidencije o obrazovanju, Vi izričito odobravate Allergan-u da obrađuje takve detalje u svrhu Vaše prijave za posao i za druge namene opisane ovde.

Ako nam dostavite informacije online, šaljete ih u Sjedinjene Američke Države, gde će biti podložne zaštitama koje se pružaju po američkim zakonima koji se mogu razlikovati od zakona u Vašoj zemlji i za koje Vaša zemlja može smatrati da ne pružaju adekvatnu zaštitu privatnosti. Ako se ne slažete da će podnošenje Vaše prijave biti regulisano isključivo zakonom Sjedinjenih Država, Allergan neće prihvatiti Vašu prijavu.

Kalifornijska prava privatnosti 

Odeljak 1798.83 Građanskog zakonika u Kaliforniji dozvoljava rezidentima Kalifornije koji su pojedinačni kupci Allergan proizvoda da zahtevaju određene informacije o otkrivanju ličnih informacija trećim licima u svrhu direktnog marketinga. Da biste napravili takav zahtev, pošaljite nam e-poruku naIR-PRIVACY@allergan.com, ili pišite na:

Allergan, Inc.
Attention: Privacy Office
2525 Dupont Drive
Irvine, CA 92612 USA

Obavezno navedite svoje ime i adresu. Možete uključiti svoju adresu e-pošte ako želite da primite odgovor putem e-pošte. U suprotnom, mi ćemo odgovoriti redovnom poštom u roku propisanom zakonom. 

Politika zaštite broja socijalnog osiguranja

Allergan prikuplja brojeve socijalnog osiguranja i druge osetljive lične informacije u uobičajenom toku svog poslovanja. Allergan je primenio razumne tehničke, fizičke i administrativne zaštitne mere kako bi zaštitio brojeve socijalnog osiguranja i druge osetljive lične informacije od nezakonite upotrebe i neovlašćenog otkrivanja. Svi radnici Allergan-a su obavezni da poštuju ove uspostavljene procedure, i online i offline. Naročito: 

 • Pristup brojevima socijalnog osiguranja ograničen je na one radnike i pružaoce usluga koji imaju potrebu da pristupe informacijama za obavljanje zadataka za Allergan. Brojevi socijalnog osiguranja se obelodanjuju samo trećim licima u skladu sa Allergan-ovom utvrđenom Izjavom o privatnosti.
 • Mi ćemo obelodaniti samo brojeve socijalnog osiguranja (i) sa onim pružaocima usluga, revizorima, savetnicima i/ili naslednicima interesa koji su zakonski ili ugovorno obavezni da ih zaštite, ili (ii) kako to zahteva ili dopušta zakon. 

Uslovi korišćenja 

Ažurirano: 15. juna 2015. godine

Ovi Uslovi korišćenja su obavezujući sporazum između Vas i Allergan-a, i uređuju Vaš pristup i korišćenje Sajta, koji uključuje sve informacije, podatke, alate, proizvode, usluge i drugi sadržaj (zajedničkim imenom, „Sadržaj“) koji su dostupni na ili preko Sajta.
MOLIMO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PRE NEGO ŠTO UĐETE NA SAJT. SVAKI PUT KADA UĐETE NA SAJT, VAŠE KORIŠĆENJE UKAZUJE NA VAŠE POTPUNO PRIHVATANJE I SAGLASNOST DA SE PRIDRŽAVATE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA U NJIHOVOM TRENUTNO VAŽEĆEM OBLIKU. AKO NE PRIHVATATE ODREDBE I USLOVE NAVEDENE U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOLIMO IZAĐITE SA SAJTA.

Pošto možemo periodično revidirati uslove korišćenja, trebalo bi da ih periodično pregledate.
Allergan vam daje ograničeno pravo da koristite Sajt samo za svoje privatne, nekomercijalne informativne svrhe i da odštampate stranice sa Sajta samo u vezi sa tom upotrebom. Ne smete modifikovati, distribuirati, preneti, izvoditi, reprodukovati, objavljivati, licencirati, kreirati izvedene radove, preneti ili prodati bilo koji Sadržaj, uključujući bilo koji tekst, grafike, logotipe i druge simbole za identifikaciju izvora, dizajne, ikone, slike ili druge informacije, softver ili kod dobijen od strane Sajta. Zabranjeno je uklanjanje bilo kakvog obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugog obaveštenja o vlasništvu ili legende sadržane u okviru (ili odštampane sa) Sajta ili na bilo kojoj štampanoj stranici. Pored toga, zabranjeno je razlaganje, dekompilovanje, obrnuti inženjering, rastavljanje ili na drugi način dekonstrukcija celog ili bilo kog dela Sajta.

Odricanje odgovornosti od davanja medicinskog saveta

NA OVOJ STRANICI NEMA INFORMACIJA SA NAMEROM DA SE DAJU MEDICINSKI SAVETI ILI UPUTSTVA O PRECIZNOJ UPOTREBI ALLERGAN PROIZVODA. ALLERGAN NE MOŽE ODGOVORITI NA NEŽELJENE E-PORUKE KOJE ZAHTEVAJU LIČNI MEDICINSKI SAVET.

POSETIOCI UVEK TREBA DA KONSULTUJU ZDRAVSTVENOG RADNIKA PRE DONOŠENJA BILO KAKVIH ODLUKA ILI PREDUZIMANJA ILI NEPREDUZIMANJA BILO KAKVIH RADNJI U VEZI SA BILO KOJIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMOM ILI PITANJEM KOJE MOGU IMATI U BILO KOM TRENUTKU, SADA ILI U BUDUĆNOSTI.

Izjava o privatnosti

Allergan-ova Izjava o privatnosti je deo ovih Uslova korišćenja. Upotreba ovog Sajta ukazuje na Vašu saglasnost sa prikupljanjem i korišćenjem ovih informacija kako je navedeno u Izjavi o privatnosti. 

Autorska prava

Sajt i Sadržaj zaštićeni su jednim ili više autorskim pravom, patentima, pravima baze podataka, zaštitnim znakovima, oznakama usluge i/ili drugim pravima intelektualne svojine i vlasničkim pravima koja su u vlasništvu Allergan-a, njegovih povezanih lica i/ili trećih lica. Trebali biste pretpostaviti da je sadržaj Sajta zaštićen autorskim pravom, osim ako nije drugačije naznačeno i ne sme se koristiti, osim kao što je predviđeno ovde i bez izričitog pisanog odobrenja Allergan-a. Osim kao što je izričito navedeno iznad, ništa sadržano u ovom tekstu neće se tumačiti kao dodeljivanje bilo koje licence ili prava pod bilo kojim autorskim pravom Allergan-a.

Zaštitni znakovi

Svi nazivi proizvoda, logotipi i oznake usluga prikazani na Sajtu koji su identifikovane sa ® ili ™ ili se pojavljuju u obliku koji se razlikuje od okolnog teksta (zajedničkim imenom, „Zaštitni znakovi“) su registrovani ili neregistrovani zaštitni znakovi u vlasništvu ili licencirani za Allergan ili naša povezana lica, osim ako nije drukčije identifikovano da su u vlasništvu drugog entiteta. Ništa sadržano u ovom tekstu neće se tumačiti kao implikacija, prepreka ili na bilo koji drugi način bilo koja licenca ili pravo, bilo izričito ili implicitno, pod bilo kojim patentom ili Zaštitnim znakom Allergan-a ili bilo kog trećeg lica. Nijedan Zaštitni znak se ne može koristiti bez našeg prethodnog pisanog odobrenja, osim da identifikuje proizvod ili usluge kompanije.

Odgovornost korisnika

Svaka osoba preuzima punu odgovornost i sve rizike koji proizilaze iz upotrebe Sajta.
NI U KOM SLUČAJU ALLERGANA, NAŠA POVEZANA LICA I NJIHOVI RESPEKTIVNI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, ZASTUPNICI, PRUŽAOCI INFORMACIJA, DAVAOCI LICENCI I NJIHOVI RESPEKTIVNI NASLEDNICI I CESIONARI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA ŠTETU BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE, PRIMERNE, POSEBNE (UKLJUČUJUĆI I GUBITAK PROFITA), KAZNENE ILI DRUGE ŠTETE KOJE PROISTIČU IZ ILI U VEZI SA POSTOJANJEM ILI KORIŠĆENJEM SAJTA, BEZ OBZIRA DA LI JE ALLERGAN ILI BILO KOJI DRUGI ENTITET ILI OSOBA NAVEDENA U GORNJEM TEKSTU, UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU TAKVE ŠTETE. Ovo uključuje štete ili viruse koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu. 

AKO SE OSLONITE NA OVAJ SAJT ILI NA BILO KOJU INFORMACIJU, PROIZVOD ILI USLUGU KOJA JE DOSTUPNA PUTEM OVOG SAJTA, TO ČINITE NA SOPSTVENI RIZIK. MOŽE DOĆI DO KAŠNJENJA, PROPUSTA, PREKIDA, NETAČNOSTI I/ILI DRUGIH PROBLEMA SA INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA I USLUGAMA OBJAVLJENIM ILI PROMOVISANIM PUTEM OVOG SAJTA.  

Bez ograničavanja gore navedenog, sve na sajtu Vam se pruža “U VIĐENOM STANJU” I ALLERGAN NE DAJE NIKAKVE TVRDNJE ILI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE U ODNOSU NA SAJT.  

ALLERGAN SE OVIM PUTEM ODRIČE SVIH TVRDNJI I GARANCIJA, BILO IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, STVORENIH ZAKONOM, UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA SVE GARANCIJE UTRŽIVOSTI, PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVA SVOJINE ILI NEKRŠENJA PRAVA.

ALLERGAN NE DAJE NIKAKVE TVRDNJE ILI GARANCIJE DA ĆE PRISTUP SAJTU BITI BLAGOVREMENO DOSTUPAN, BEZ PREKIDA ILI DA ĆE INFORMACIJE SADRŽANE NA SAJTU BITI BLAGOVREMENE ILI BEZ GREŠKE.

Imajte na umu da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje implicitnih garancija, tako da neka od gore navedenih isključivanja možda neće važiti za vas. Proverite svoje lokalne zakone za sve restrikcije ili ograničenja u vezi sa isključivanjem implicitnih garancija. U onoj meri u kojoj se Allergan ne može, kao predmet primenjivog zakona, odreći implicitne garancije ili ograničiti svoje obaveze, obim i vreme trajanja takve garancije i nivo Allergan-ove odgovornosti će biti jednaki minimalno dozvoljenim prema važećem zakonu.

SAGLASNI DA OBEŠTETITE I OSLOBODITE ODGOVORNOSTI ALLERGAN, NJEGOVA POVEZANA LICA, ZASTUPNIKE, PRODAVCE I DAVAOCE LICENCE, I NJIHOVE RESPEKTIVNE ZAPOSLENE, VLASNIKE I PREDSTAVNIKE OD SVIH POTRAŽIVANJA, BILO KAKVE PRIRODE, KOJA PROIZILAZE IZ BILO KOJEG KRŠENJA OVOG SPORAZUMA OD STRANE VAS ILI USLED VAŠE UPOTREBE OVOG SAJTA, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM.

Dalje se slažete da bilo koje potraživanje koje se odnosi na ovaj Sajt mora biti podneto u roku od godinu dana od dana njegovog nastanka.

Vlasničke informacije

Svako saopštenje ili materijal koji prenosite ili objavljujete na ovom Sajtu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jeste i biće tretirani kao nepoverljive i nevlasničke informacije, i Allergan neće imati nikakvu obavezu u vezi s takvim informacijama. Allergan i bilo koje od naših povezanih lica mogu koristiti takvu informaciju u bilo koju svrhu u skladu sa važećim zakonima i propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće svrhe: reprodukciju, otkrivanje, prenošenje, obelodanjivanje, emitovanje i dalje objavljivanje. Osim toga, mi i bilo koje od naših povezanih lica bićemo slobodni da koristimo takve informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve ideje, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u njemu, u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na istraživanje, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji sadrže takve informacije. Molimo da pogledate našu Izjavu o privatnosti za više informacija.

Linkovi ka drugim Veb sajtovima

Možete slobodno da uspostavite hipertekstnu vezu sa ovim Sajtom, sve dok link ne navodi ili podrazumeva bilo kakvo podržavanje ili sponzorstvo Vas, Vaše kompanije ili Vašeg sajta od strane Allergan-a. Bez prethodne pisane dozvole kompanije Allergan, ne smete da ističete ili izvlačite podatke o bilo kom sadržaju na sajtu niti uključite na drugi veb sajt ili drugi servis bilo koju intelektualnu svojinu Allergan-a.

Linkovi ka Allergan-ovom Veb sajtu. Allergan podstiče druge veb sajtove da se povežu sa ovim Sajtom, pod uslovom da su ovi linkovi u skladu sa smernicama datim ovde. Linkovi ka ovom Sajtu sa drugih sajtova trebali bi biti samo tekstualni i ne moraju da uključuju logotip Allergan-a ili drugu intelektualnu svojinu. Mi striktno zabranjujemo bilo kakve sugestije za Allergan-ovu podršku ili preporuke za određenu kompaniju, proizvod ili uslugu.

Linkovi sa Allergan-ovog veb sajta. Ovaj Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Ovi linkovi su obezbeđeni isključivo u cilju pogodnosti. Allergan nije odgovoran za sadržaj ili tačnost informacija sadržanih na drugim sajtovima ili prakse privatnosti drugih sajtova. Allergan nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu koja proizilazi iz sadržaja sadržanih na drugim sajtovima. Linkovi ka sajtovima trećih lica ne predstavljaju upućivanje ili podržavanje bilo kog drugog entiteta, stavke ili usluge. Oslobađate Allergan i njegova povezana lica od bilo kakve štete koju možete naneti, i slažete se da nećete podnositi zahtev za potražnje od njih, usled kupovine ili korišćenja informacija, proizvoda i usluga pruženih od strane trećih lica.

Nadležnost

Ovi Uslovi, kao i sva potraživanja koja mogu nastati pod ovim Uslovima, biće regulisani zakonima države Kalifornije. Upotreba ovog Sajta podrazumeva i podleže poštovanju zakona Sjedinjenih Država i isključivo je u nadležnosti sudova u državi Kaliforniji, bez obzira na odredbe o sukobu zakona. Saglasni ste da poštujete ličnu nadležnost sudova u Kaliforniji u cilju sporenja svih takvih zahteva.

Ništa sadržano na Sajtu ne treba tumačiti kao podstrekivanje ili promocija za bilo koji proizvod ili za upotrebu bilo kog proizvoda na način koji nije ovlašćen od strane zemlje u kojoj se čitalac fizički nalazi. Ovaj Sajt pruža informacije o proizvodima ili upotrebama koje možda nisu dostupne u određenim zemljama. Neke od pomenutih proizvoda mogu u nekim zemljama biti odobreni ili dozvoljeni od strane regulatornih organa za prodaju ili upotrebu sa različitim indikacijama, dozama i ograničenjima.

Anticipativne izjave

Ovaj Sajt sadrži informacije koje su anticipativne i uključuju rizike i neizvesnosti, uključujući, bez ograničenja, rizike i neizvesnosti istraživanja i razvoja, kliničkog razvoja, regulatornih odobrenja i regulatornih procesa, našeg oslanjanja na proizvođače trećih lica, komercijalizacije proizvoda, konkurencije, patenata, odgovornosti za proizvode i troškove naknade, kao i druge rizike i neizvesnosti koji su s vremena na vreme detaljno opisani u našim periodičnim izveštajima koji su zavedeni kod Komisije za vrednosne papire i razmenu. Stvarni rezultati mogu se materijalno razlikovati od takvih anticipativnih informacija.

Zadržavanje prava

Allergan zadržava pravo izmene ili brisanja materijala sa ovog Sajta u bilo koje vreme bez prethodne najave. Molimo često proverite ažuriranja, jer zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da modifikujemo ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme, a vaša upotreba Sajta ukazuje na prihvatanje bilo kakvih izmena ovih uslova.
Propust Allergan-ovog sprovođenja bilo kakvog prava ili odredbe ovih Uslova korišćenja ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. Ako je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, poništena ili neizvršiva, onda će biti prekinuta i neće uticati na valjanost i primenjivost bilo kakvih Uslova korišćenja. Ako se smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili da se ne može primeniti u bilo kojoj nadležnosti, takva odredba će se smatrati modifikovanom u najmanjoj meri neophodnoj, tako da se takva odredba više neće smatrati nevažnom ili neizvršivom, te će se ovi Uslovi korišćenja tumačiti tako da postignu nameru izraženu u najvećoj mogućoj meri u predmetnoj nadležnosti. Svaka takva izmena, nevalidnost ili neizvršivost će biti striktno ograničena na takvu odredbu i na takvu nadležnost.

Allergan može dodeliti svoje vlasništvo, kontrolu ili druga prava bilo kom licu u bilo koje vreme bez ikakvog obaveštenja. Vaša prava i obaveze ne mogu se dodeliti bez Allergan-ove pisane saglasnosti. Ništa u ovim Uslovima korišćenja ne pruža nijednom trećem licu bilo kakav pravni lek, pravo potraživanja ili uzrok za pokretanje pravnog postupka.

Ova politika stupa na snagu 15. juna 2015. godine.